Konto & keel

Kardiokirurgia

medtronic_logoMedtronic’u tootevalik on üks suurimatest kardiokirurgias, pakume tooteid nii kirurgidele, perfusioonispetsialistidele kui anestesioloogidele ja nende patsientidele.

Südameklapid

Pakume palju erinevaid südameklappe: stendiga ja ilma stendita bioklappe, mehhaanilisi klappe ja annuloplastika rõngaid südameklapi parandamiseks. TAVI – transcatheter.

Aortic Valve Replacement (www.corevalve.com)

Perfusioonisüsteemid

Pakume kõiki vajalikke tooteid kardiokirurgiliste operatsioonide läbiviimiseks:

  • Oksügenaatorid
  • Vere pumbad
  • Kliendi poolt koostatud perfusioonisüsteemid
  • Kardiopleegia manustamise süsteemid
  • Autotranfusiooni süsteemid
  • Vere diagnostikumid
  • Kanüülid

Nimetatud tooteid kasutatakse kunstliku vereringe loomisel ja jälgimisel, hapniku manustamisel ja kehatemperatuuri kontrollimisel avatud südamelõikuse korral, aga ka organite siirdamisel vms hädaolukorras või kõrge riskiastmega protseduuride läbiviimisel.

Cardiac Surgery Technologies

Siia kuuluvad innovaatilised tooted, mis võimaldavad kardiokirurgidel ravida erinevaid südamehaigusi.

Töötava südame kirurgias pakume järgmisi tooteid ja tehnoloogiaid

  • Südame stabilisaatorid
  • Koronaaride perfusiooni tagamise süsteemid
 Südamekoe kirurgilise ablatsiooni teostamiseks pakume Cardioblate™ Surgical Ablation System, mis töötab RF sagedusel.