Konto & keel

Abivahendid

AB Medical Group Eesti OÜ on sõlminud lepingu Sotsiaalkindlustusametiga abivahendite müügiteenuse osutamiseks.
Tööealise isiku (16- aastane kuni vanaduspensioniiga) puhul toimub abivahendi tasu maksmise finantseerimine Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.
Täiendava info saamiseks pöörduda Sotsiaalkindlustusameti poole.