Konto & keel

Sterilisatsioon

“Dekontamineerimine on tegevus, mis eemaldab või hävitab mikroorganisme esemelt, eesmärgiga seda ohutuks muuta. Mõiste hõlmab puhastamist, desinfitseerimist ja steriliseerimist.”

Pakume seadmeid ja vahendeid nimetatud tegevuste kvaliteetseks teostamiseks. Meie tootevalikus on sterilisatsiooni-, desinfektsiooni- ja pesuseadmed, pakkematerjalid ja monitooringuseadmed maailma nimekatelt tootjatelt. Veel pakume abi sterilisatsiooniosakondade sisustamisel ja nende töökorralduse planeerimisel ning seadmete valikul ja hooldamisel.

Täpsema ülevaate saamiseks sterilisatsioonivaldkonna tootevalikust valige alltoodud menüüst Teid huvitav alalõik.

Täiendava informatsiooni saamiseks ja toodete tellimiseks võtke palun ühendust meie tootejuhiga.

Tootevalik: