Konto & keel

Sterilisatsiooni kontrollindikaatorite klassifitseerimine

ISO 11140 OSA 1 STANDARDI JÄRGI


KLASS 1

Protsessiindikaatorid on mõeldud kasutamiseks pakkidel ja konteineritel, näitamaks nende sterilisatsiooni protsessi läbimist ja eristamaks steriliseeritud ja steriliseerimata pakke.

KLASS 2

Spetsiifiliseks testiks mõeldud indikaatorid – Bowie Dick indikaatorlehed.

KLASS 3

Üheparameetrilised indikaatorid on mõeldud ühele kriitilisele parameetrile ja näitavad sterilisatsioonitsükli läbimisel selle valitud parameetri määratud väärtust.

KLASS 4

Mitmeparameetrilised indikaatorid on mõeldud kahele arvestatavale kriitilisele parameetrile ja näitavad sterilisatsioonitsükli läbimisel nende valitud parameetrite määratud väärtust. Näit. valgest – mustaks indikaator määratud parameetritele 134°C ja 3min.

KLASS 5

Integreeritud indikaatorid on mõeldud kõikidele kriitilistele parameetritele reageerimiseks määratud sterilisatsiooni tsüklite jooksul. Neid indikaatoreid tuntakse ka pseudobioloogiliste indikaatorite nime all, s.t. määratud väärtused on samad kui bioloogilistel indikaatoritel.

KLASS 6

Emuleerivad indikaatorid ehk konkreetset tsüklit kontrollivad indikaatorid on mõeldud kõikidele kriitilistele parameetritele reageerimiseks määratud sterilisatsiooni tsükli jooksul, s.t., et 6 klassi indikaatorid mõõdavad väga täpselt kogu valitud sterilisatsioonitsüklit.