Konto & keel

Sterilisatsiooni monitooringutoodete kasutusjuhendid

Sterilisatsiooni kontrollindikaatorite (TST, MVI, kuumakapi ampullid, bioloogilised indikaatorid) ja pakketeipide (autoklaavi- ja kuumaõhukapi teibid) kasutamisjuhendid ja üldist informatsiooni sterilisatsiooni monitooringu kohta.

Maailmas kasutatakse mitmeid erinevaid indikaatoreid ja teste materjalide steriilsuse määramiseks. Lühiülevaade AB Medical’i poolt pakutavate toodete otstarbest ja võimalustest.

Protsessi indikaatorid (autoklaavi teip, kuumkapi teip, sterilisatsiooni kottide ja rullide äärtele trükitud indikaatorid)

Nimetatud indikaatorid ei näita asjade steriilsust, kuna:

 • Need indikaatorid on mõeldud selleks, et personalil oleks ülevaade, millised pakendid on steriliseerimisprotsessi läbinud ja millised mitte. Protsessi indikaatorid ei näita asjade steriilsust, kuna nimetatud indikaatorid muudavad värvi teatud temperatuuri juures, kuid nad ei ole valmistatud nii täpsetena, et me võiksime olla kindlad steriliseerimiseks sobiva temperatuuri olemasolust nõutud aja vältel. Protsessi indikaatorid värvuvad tunduvalt enne steriliseerimiseks vajalike tingimuste täitmist (vajalik aeg ja temperatuur);
 • Protsessi indikaatorid paigutatakse pakendite peale, seega on nad temperatuurile hästi ligipääsetavad. Nad ei näita aga midagi selle kohta kas ka pakendi sees olid steriliseerimiseks vajalikud tingimused olemas.

Kasutamine: Autoklaavi ja Kuumkapi teipi kasutatakse pakendite kinnitamisel ehk sulgemisel.

Värvimuutus: Teibil asetsev indikaator värvub mustaks peale steriliseerimisprotsessi.

Säilitamine: Enne ja pärast kasutamist hoida temperatuuril (0-30°C) ja pimedas kohas (20-60% suhteline õhuniiskus). Päikesevalguses värv tuhmub.

Standardid: ISO11140 Class 1, EN867 Class A

Tellimise kood: Autoklaavi teip 1084;1096;1097 ; Kuumkapi teip 0140

Tootja: BROWNE INTERNATIONAL (Inglismaa), VP Stericlin (Saksamaa)

Sterilisatsiooni indikaatorid (MVI)

Need indikaatorid on mõeldud asetamiseks pakendite sisse ning näitavad, kas pakendi sisemuses oli olemas steriliseerimiseks nõutud temperatuur ja kas see püsis nõutud aja vältel. Seega mõõdavad MVI indikaatorid aega ja temperatuuri.

Välimuselt on nad paberribad, millele on kantud värvi muutvad kujutised. MVI indikaatorid muudavad värvi valgest lillaks ja on pliivabad. Peab märkima, et nimetatud indikaatorid ei anna siiski alati 100%-list tulemust, kuna nad ei määra steriliseerimiseks väga olulise komponendi – küllastunud auru olemasolu pakendi sisemuses. Põhiliselt kasutatakse neid abimaterjalide ja tekstiili steriliseerimisprotsessi kontrollimisel. Indikaator asetada steriliseeritava paki keskele. Pärast protsessi lõppu peab kontrollindikaator olema sama värvi või tumedam kui võrdlusindikaator tema kõrval. Vastasel juhul ei ole paki sisu steriilne ning tuleb uuesti steriliseerida kasutades uut indikaatorit. Sobib kõikidele aurusterilisatsiooni tsüklitele temperatuuriga vahemikus 120°C-140°C.

VärvimuutusIndikaator värvub lillaks peale steriliseerimisprotsessi.

Säilitamine: Enne ja pärast kasutamist hoida temperatuuril 0-30°C ja pimedas kohas (20-60% suhteline õhuniiskus). Päikesevalguses värv tuhmub.

Standardid: ISO11140 Class 4, EN867 Class D

Tellimise kood: 2560

Tootja: BROWNE INTERNATIONAL (Inglismaa)

Sterilisatsiooni integraatorid TST

TST (time, steam, temperature) on patenteeritud integraator, mis määrab kõigi steriliseerimiseks vajalike tingimuste täitmist nii steriliseerimise aja, temperatuuri kui auru kvaliteedi suhtes. Integraatorriba paigutatakse pakendite sisse aurule raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse. TST integraatorid on kalibreeritud väga täpselt ning muudavad oma värvi ainult siis, kui kõik steriliseerimiseks vajalikud tingimused on täpselt täidetud.

TST integraator on kõige täpsem steriilsuse keemiline kontrollimismeetod kogu maailmas, seda tõendab ka TSTle antud kõrgeim ISO11140 standard Class 6.

TST integraatorite täpsust võib võrrelda bioloogilise testiga.

TST integraatorite eelised:

 • Näitavad satureeritud auru olemasolu pakendi sisemuses.
 • Vastavad väga täpselt steriliseerimistsükli parameetritele.
 • Konkreetsed – lihtne eristada sooritamist ja ebaõnnestumist, hea värvi eristatavus.
 • Mürgitu – ei sisalda pliid, ega muid mürgilisi aineid.
 • Turvalisus – muudab värvi siis, kui võrreldavad spoorid on hävinud.
 • Kohene tulemus – ei vaja inkubatsiooniperioodi, ega muid protseduure.

Kasutatakse peamiselt kirurgiliste instrumentide steriliseerimisprotsessi kontrollimisel. Indikaator asetada steriliseeritava paki keskele. Pärast protsessi lõppu peab kontrollindikaator olema sama värvi või tumedam kui võrdlusindikaator tema kõrval. Vastasel juhul ei ole paki sisu steriilne ning tuleb uuesti steriliseerida kasutades uut indikaatorit. Sobib aurusterilisatsiooni tsüklitele temperatuuriga 121°C ja 20 minutit, 134°C ja 7 minutit, 121°C ja 15 minutit, 134°C ja 5,3 minutit ja kiirprogrammile 134°C ja 3,5 minutit.

Värvimuutus: Indikaator värvub kollasest sinakas-lillaks peale steriliseerimisprotsessi.

Säilitamine: Enne ja pärast kasutamist hoida temperatuuril 0-30°C ja pimedas kohas (20-60% suhteline õhuniiskus). Päikesevalguses värv tuhmub.

Standardid: ISO11140 Class 6

Tellimise kood: 3760, 2302 ja 2317

Tootja: BROWNE INTERNATIONAL (Inglismaa)

Bioloogiline test

Kasutatakse etalon-spoore kontrollimaks, kas sterilisatsiooniaparatuur on võimeline ettenähtud tööd tegema. Tavaliselt paigutatakse kontroll-tsükli ajal mitu bioloogilist testi erinevatesse aurule kõige raskemini ligipääsetavatesse kohtadesse üle terve kambri. Test koosneb plastikkonteinerist, see tähendab et spoorid ja klaasampullis lillakas toitevedelik asuvad samas plastikkonteineris. Bioloogilised testid on kõige täpsemad sterilisatsiooni kontrollimise vahendid, kuna tegemist on konkreetsete spooridega, mis peavad hävinema protsessi käigus.

Bioloogilise testi puudused võrreldes keemiliste indikaatoritega:

 1. kõrge hind
 2. aeg tulemuse saamiseks (48 tundi inkubeeritakse)

Kasutatakse kõikide meditsiiniliste tarvikute steriliseerimisprotsessi kontrollimisel. Testid asetada mitmesse aurule raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse. Peale steriliseerimist klaasampull purustatakse ning toitevedelik satub spooridega kokku. Konteinerike asetataks inkubaatorisse ning hoitakse 57°C juures 48 tundi. Kui spoorid ei hävinud, muutub lillakas toitevedelik kollaseks. Sellisel juhul ei ole paki sisu steriilne ning tuleb uuesti steriliseerida kasutades uut testi.

Sobib aurusterilisatsiooni tsüklitele temperatuuriga vahemikus 120°C-140°C.

Värvimuutus: Toitevedelik värvub lillakast kollaseks kui steriilsust ei saavutatud.

Säilitamine: Enne ja pärast kasutamist hoida temperatuuril 0-30°C ja pimedas kohas (20-60% suhteline õhuniiskus). Päikesevalguses värv võib muutuda.

Standardid: ISO11138 Part 3

Tellimise kood: 2232

Tootja: BROWNE INTERNATIONAL (Inglismaa)

Kuiv-kuumõhu kapi kontrollampullid

Mõõdavad steriliseerimiseks vajaminevat aega ja temperatuuri kuumõhukappides. Klaasampullides on punane indikaatorvedelik, mis muutub roheliseks kui kõik kuumõhusterilisatsiooni tingimused on täidetud.

Kuumõhuampullid reageerivad järgmistele kuumkapitsüklitele:

 1. 160°C ja 120 minutit
 2. 170°C ja 65 minutit
 3. 180°C ja 35 minutit

Kasutatakse kõikide meditsiiniliste tarvikute kuumõhusteriliseerimisprotsessi kontrollimisel. Ampullid asetada mitmesse erinevasse kohta kuumkapi sisse. Pärast protsessi lõppu peab vedelik ampullides muutma värvi punasest roheliseks. Vastasel juhul ei ole steriilsust saavutatud ning tuleb uuesti steriliseerida kasutades uut ampulli.

Sobib kuumõhusterilisatsiooni tsüklitele temperatuuriga vahemikus 160°C-180°C.

Värvimuutus: Indikaatorvedelik värvub punasest roheliseks kui steriilsus on saavutatud.

Säilitamine: Enne ja pärast kasutamist hoida temperatuuril 0-30°C ja pimedas kohas (20-60% suhteline õhuniiskus). Päikesevalguses värv võib muutuda.

Tellimise kood: 7305

Tootja: BROWNE INTERNATIONAL (Inglismaa)